Nov
30

25,2 % за 2007г. и 24,6 % за 2008г. изпълнение на квота за произведения на независими продуценти отчита доклад на Европейската комисия

  Докладът на Европейската комисия, представен официално на 23.09.2010г в Брюксел, отчита насърчаването на еврпейски и независими произведения аудивизуални произведения по чл. 4 и чл. 5 от Директива 89/552/ЕИО. В изследването са включени 42, от които са освободени четири - RING.TV, TELESTAR TV, TV1, ЗДРАВЕ.  GTV спира да функционира през 2007г.   Европейски произведения   Като цяло, отчетените 23 канала са излъчили средно 55,6% европейски произведения за 2007г.   През 2007, от докладваните 23 канала, 15 са достигнали изискваната квота по чл. 4 от Директивата, докато 8 не са успели. Няма данни за 14 от включените 37 канала. Нивото на съответствие, по отношение на броя на каналите, е 40,5%. През 2008г., от докладваните 23 каналa, 14 са изпълнили квотата, но 9 не са успели. Не са доставени данни за 15 от общо 38 включващи се в изследването канали. Нивото на съответствие, по отношение на броя на каналите, е 36,8% Според доклада от СЕМ са положили всички усилия, за да съберат статистическите данни и ще предприемат мерки срещу онези канали, които не са предоставили информация. Не са дадени обяснения защо останалите канали не са постигнали изсискваната квота.   Европейски произведения на независими продуценти   Европейските произведения на независими продуценти на всички отчели се канали са 25,2% за 2007г. и 24, 6% за 2008г., представяйки 0,6% спад за референтния период. През 2007г., от отчетените 16 канала, 13 надхвърлят минима...

[прочети повече]
Nov
30

Две трети от гледаните в Европа телевизионни програми са с европейски произход

  Брюксел, 23 септември 2010г.   Съгласно публикуван от Европейската комисия доклад за периода 2007—2008 г. телевизионните оператори в ЕС отделят средно 63 % от своето ефирно време за програми, създадени в ЕС, а 35 % — за независими произведения от европейски продуценти. Подобен доклад Комисията публикува на всеки две години във връзка с популяризирането на европейски произведения по телевизията като една от основните цели на Директивата за аудио- визуални медийни услуги (ДАВМУ). Докладът показва, че в ЕС делът на европейските произведения в телевизионното програмно време е средно 62,6 % през 2007 г. и 63,2 % през 2008 г.Този дял варира за различните държави от 27,9 % за Кипър до 85 % за Полша през 2007 г. и от 30 % за Кипър до 83,11 % за Полша през 2008 г.По телевизионните канали в повечето държави-членки са показвани повече европейски произведения отколкото изисквания минимум съгласно правилата на ЕС. Средният дял на произведенията на независими продуценти в програмното време във всички държави-членки е 35,3 % през 2007 г. и 34,1% през 2008 г.Този дял варира за различните държави от 10,9% за Словения до 61,7% за Германия през 2007 г. и от 15,1% за Гърция до 62,3% за Германия през 2008 г.Следователно минимумът от 10 %, определен в Директивата за аудио-визуалните медийни услуги, бе постигнат във всички държави-членки. Делът в програмното време на новите европе...

[прочети повече]