Дейности

 

 • АФТП разработва проекти за усъвършенстване на законодателната уредба в областта на авторското право и сродните му права, както и други нормативни актове, които се отнасят до филмопроизводството, телевизионното продуценство, използването и разпространението на аудио-визуални произведения
   
 • Участва в изработването на законодателна уредба за авторско право и сродните му права с цел да се защитят по най-ефективен начин произведенията на независимите продуценти
    
 • АФТП сътрудничи с други асоциации и организации във връзка със защита правата на независимите филмови и телевизионни продуценти
   
 • Противодейства на всички опити за установяване на монопол в областта на телевизионната продуцентска дейност
   
 • Участва в работни групи и публични дискусии, предложения за законови инициативи, партньорски споразумения с обществени и търговски оператори