Контакти

Асоциация на телевизионните продуцентиАдрес по регистрация на дружеството:

 

Адрес за кореспонденция:

район "Лозенец", ул. Епископ Протоген, бл. 53

 

тел за контакт: +359 899 300 000 

Телефон: 
E-mail: office@aftp.bg