За AФTП

Асоциация на филмовите и телевизионните продуценти (АФТП) е сдружение с нестопанска цел, което обединява водещи български продуцентски компании в областта на филмовата индустрия и в сферата на телевизионното производство на съдържание. 

Учредена на 19.01.2009г. , АФТП е единствената по рода си организация, която представлява и защитава правата и интересите на независимите телевизионни и филмови продуценти на територията на Република България.

Членовете на Асоциацията, сред които се намират най-големите продуцентски компании на пазара по показател за произведена продукция, които създават на годишна база 80% от телевизионната продукция в България.

В международен план от юли 2009 г. АФТП е член на Европейската асоциация на независимите продуценти (CEPI) и стриктно следва европейската платформа за медийно законодателство.