Jan
13

Позиция на АТП относно развитието на телевизионното кино творчество

 

На 12.01.2011г. Асоциация на телевизионните продуценти(АТП) изрази принципната си позиция относно бъдещото развитие на телевизионното кино творчество на бългаския медиен пазар с декларация, адресирана до г-жа Цецка Цачева - Председател на Народното събрание, г-жа Даниела Петрова - Председател на Комисия по култура, гражданско общество и медиите към 41 НС, г-жа Искра Фидосова - Председател на Комисията по правните въпроси, г-н Симеон Дянков - Министър на финансите, доц. Георги Лозанов - Председател на Съвет за Електронни медии(СЕМ) и г-жа Теменужка Петкова-Директор на АДФИ. Декларацията цели да запознае ръководителите на институциите с гледната точка на производителите на съдържание, каквито са телевизионните продуценти и да се противопостави на опитите за политическа намеса във функционирането на обществените медии, зад които прозират субективни интереси. Острата реакция на Асоциацията на телевизионните продуценти е предизвикана от  последната законодателна инициатива на Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори - АБРО с искане за промени в чл. 71 от Закона за радио и телевизия и изразени опасения на търговските оператори за наличие на нелоялна конкуренция и заплаха за качеството на телевизионното кино творчество у нас поради липса на контролен механизъм за изразходването на средствата за проекти от обществен интерес. Ние, от Асоциацията на телевизионните продуценти, за почти двегодишното си съществуване, за пореден път ставаме свидетели на намеса в принципите на медийния плурализъм в полза на частен интерес за сметка на обществения, който Българска национална телевизия е призвана да защитава. 

Асоциацията на телевизионните продуценти и нашите членове сме убедени, че е неразумно предприемането на каквито и да било законодателни инициативи относно болезнените към днешна дата въпроси за оцеляването на българското кино въобще и особено в условия на концептуало изграждане що е то телевизионно съдържание с обществена мисия. За съжаление, зад исканията на членовете на Асоциацията на радио- и телевизионните оператори за въвеждане на контролен механизъм в полза на разумното изразходване на публичните средства за телевизионно кинотворчество от страна на Българска национална телевизия, умело концептуализирано в защита интересите на българските данъкоплатци и техните зрителски ползи, прозира желанието на частните оператори у нас да диктуват праговете на финансовите параметри за телевизионно кино производство и по един комерсиален начин да възпрепятстват творческата инициатива, зародила се в БНТ след въвеждането на продуцентския принцип на производство на телевизионната програма на обществената медия, и в крайна сметка, това ще доведе до ограничаването на плуралистичното и многообразно изразяване на мнение, упражняване на независима редакционна политика и ще е в ущърб на свободата на произвеждане на европейски продукти с културна функция.

Към днешна дата предложението на АБРО за промени в Правилника за реда и условията на организиране, финансиране и създаване на български телевизионни филми в Българската национална телевизия се появява в емблематичен момент за Европа, когато на 25.11.2010г. Европейският парламент прие резолюция по Доклад „Публичното радиоразпръскване в ерата на цифровите технологии: бъдещето на двойната система”, изработен от белгийския евродепутат Иво Белет, с основен призив да се прекрати политическата намеса в съдържанието, предоставяно от обществените медии, да им се предостави адекватно, пропорционално и стабилно финансиране, така че да могат да изпълняват своите компетенции.

Ние, членовете на Асоциацията на телевизионните продуценти, които сме се утвърдили на българския медиен пазар като най-добрите производители на тв съдържание и агрегатори на нови и модерни творчески проекти, считаме, че една манипулативна намеса във вътрешната политика на БНТ в правомощията на изпълнителната власт ще бъде негативно изтълкувана от Европейската комисия, която вече ежегодно наложи практиката да се следи развитието на европейските произведения от независими продуценти, и изрично отбеляза, че България е страна, в която зрителите проявяват подчертан интерес към произведения с европейски културни ценности. 

P.S Със съдържанието на декларацията можете да се запознаете в секция “Документи”.