Nov
30

Гаранции за политическата и икономическа независимост на обществената телевизия

 

11.10.2010г.

Ето какъв е залогът, според Иво Белет, белгийски евродепутат от Европейската народна партия

Интервю от European Parliament website

 

„Обществени медии (PSB) страдат от нарастваща политизация и неефективни модели на финансиране в няколко държави-членки на ЕС. Парламентите, правителствата и регулаторите трябва да инициират публичен дебат относно бъдещето на обществената телевизия, като се наблегне на деполитизирането на управленските структури, независимото обществено финансиране и да се постави силен фокус върху младите хора” - се казва в най-новия доклад на белгийския евродепутат Иво Белет.

 

Кои са основните проблеми, които застрашават политическата независимост на обществената телевизия?

 

Независимостта на обществената телевизия може да бъде накърнена по два начина.

Първо - чрез политизирането на управленските структури - например, срещи на управителния съвет, на надзорния съвет, при назначаването на генералния директор. Затова настояваме в доклада членовете на борда да се назначават на основата на техните „компетентност и познания” в медийния сектор.

Второ - независимостта на обществените електронни медии е застрашена, когато няма дългосрочно стабилно финансиране. Ако правителството вземе решение за бюджетите на годишна база, обществените оператори са уязвими на политическо вмешателство.

 

Как обществените електронни медии ще достигнат до младите хора?

Традиционният начин на гледане на телевизия е в упадък, особено сред по-младите зрители. За да се достигнат тези аудитории, обществените медии трябва да могат да диверсифицират предлагането си. Те трябва да бъдат свободни да предлагат нови услуги и да предлагат съдържанието си за нови платформи.
Обществените оператори трябва да бъдат структурирани по такъв начин, че да бъдат в  състояние да предложат привлекателно и качествено он-лайн съдържание за достигане до младите хора, които имат достъп до средствата за масово осведомяване почти изключително по Интернет.

 

Какво може да се направи на европейско ниво за постигането на икономическата и политическа независимост на обществените електронни медии?

Всички страни от ЕС са се подписали под препоръки и декларации на Съвета на Европа, че се придържат към принципите за икономическа и политическа независимост на своите обществени електронни медии. Обръщаме се към Европейската аудио- визуална обсерватория за събиране на данни и извършване на изследване върху прилагането на тезии стандарти и изскваме дъргавите-членки да бъдат подведени под отговорност, ако не изпълняват тези изисквания.

 

Също така изискваме да се изпълнява мониторнига за медиен плурализъм - инструмент, разработен по искане на Комисията, с показатели за съсътоянието на обществените електронни медии.