Feb
17

Писмо до председателя на Европейската комисия - г-н Жозе-Мануел Барозо в подкрепа запазването на Програма Медиа

                            До

                            Г-н Жозе-Мануел Барозо

                            Председател на Европейската Комисия

                            Брюксел, Белгия

 

 

 

Париж, 17.02.2011г.

Относно: Програма Медиа 2013

 

Г-н Председател,

 

Обръщаме се към Вас от името на европейските мрежи и международни производствени, дистрибуторски и изложбени организации, тъй като току-що научихме, че съществуването на Програма Медиа е под въпрос. В този контекст, членовете на заинтересованите мрежи и организации биха желали да подчертаят ангажираността си към тази програма, която има животоспасяваща роля за индустрията през последните 20 години. Преди няколко дни в Берлин ние бяхме горди да вземем участие в двайсетата годишнина от съществуването на Програма Медиа; за нас това бе възможност да оценим цялата работа, която свършхме в Европа благодарение на програмата: тренинги, подкрепа за развитие на производствения сектор, също както и дистрибуция и представяне. Разщиряването на Медиа чрез Медиа Мундус е страхотен инструмент, за да покаже на публиката по целиа свят формите на изразяване на нашите култури, на ценностите, които те представят, и да се изградят нови икономически връзки между Европа и другите континенти и държави.

 

Днес всички професионалисти са единодушни колко важен, ефективен и ефикасен е бил бюджета на Програма Медиа за аудиовизуалната индустрия. Ако не съществуваше Програма Медиа, днес дори нямаше да можем да говорим за европейска аудиовизуална индусрия, защото тя нямаше да е способна да предложи кино и тв съдържание в Европейския съюз и трети страни.

 

Всяка схема на подкрепа на Програма Медиа е насочена към конкретна област, но участва в по-глобална логика, стремяща се към подобряване на конкурентноспособността на европейския филмов бизнес и насърчаването на европейското културно разнообразие, и двете от съществено значение за изграждането на Европейския съюз и идентичността му.

 

От самото си начало, Програма Медиа позволи на европейските производители, дистрибутори и изложители, и по-специално на независимите компании, да развият своите структури, да наемат екипи, въпреки рисковите дейности. Тя популяризира благоприятна финансова среда за тях да произвеждат, да придобиват и да пускат на екран европейски филми.

 

Без тази силна подкрепа от ЕС, повечето европейски таланти, които днес са гордостта на европейската идентичност, нямаше да бъдат открити и да ги заведе при европейската и неевропейската публика. Ще цитираме само няколко: Кен Лоуч, Михаел Ханеке, Вим Вендерс, Ларс фон Триер, Нани Морети, Педро Алмодовар, Роман Полански, Жак Одиар, Тео Ангелопулос, Аки Каурисмаки, Кшищов Кешловски, Франсоа Озон, Стивън Фриърс, Мануел де Оливейра, Данис Танович, и т.н., всички, подкрепени от Програма Медиа.

 

Освен това, Програма Медиа винаги е насърчавала създаването на европейски мрежи, които днес са реалност на пазар и въплъщават самата идея за Европа. Тези мрежи дават възможност за събиране на професионалисти от цяла Европа и за обмяната на умения, опит, информация на европейско равнище. В този смисъл, те увеличават конкурентноспособността и силата на европейската филмова индустрия като цяло. Професионалисти от Австрия, Белгия, България, Хърватия, Чешката република, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Литва, холандия, Полша, Португалия, словакия, Испания, Швеция, Швейзария и Великобритания се срещат редовно, създават ко-продукции и купуват филми заедно, поделят разходите си  при европейско разпространение и повече от всичко се учат един друг от опита си по различни теми ( като видео по поръчка, дигитални нови бизнес модели, вирусен маркетинг, действия срещу пиратството, международни ко-продукции, маркетингови тенденции, пан-европейски стратегии, политики за млада аудитория), за да посрешне мутациите на пазара с по-добро лице и да запази популяризирането на Европейското културно разнообразие.

 

Сега ние молим Европейската комисия поне да поддържа за в бъдеще Програма Медиа на европейската аудиовизуална индустрия, така, както съществува в момента. Ние вярваме, че премахването или дори някакво орязване на бюджета на Програмата най-вероятно ще доведе премахване на европейската аудиовизуална индустрия, свързано с незабавно и съществено въздействие върху икономическия растеж и заетостта и неизбежно отслабва културното разнообразие на Европа. Без културното многообразие и разпространението на европейски произведения, ЕС ще загуби една от основите на своята идентичност. И накрая европейските зрители ще бъдат реалните хора, които ще загубят от това прекратяване на ангажимента.

 

Това вече е факт: със своите 1,2 млн. служители, Европейският аудиовизуален сектор е важен, но крехък. Тези хора са компетентни, опитни и резултатът от тяхната работа е, технически погледнато, на световно ниво. Благодарение на Програма Медиа нашите компании са били подкрепени при наемането на хора: през годините броя на работните места в индустриите нараства.

 

Можем да добавим, че филмите и аудиовизуалните произведения вероятно са най-добрия атристичен начин за изразяване на подобреното знание между европейските граждани относно културите в европейските държави и стойността на демокрациите, на които са носители. Образите, също като разказването на история или представянето на факти чрез документален филм, са леснодостъпни на хората в Европа и извън нея, каквата и да е възрастта им, нивото на образование или без проблема на езиковата бариера. Съшо така това е най-добрата реклама за нашия път в живота, технологиите и европейските продукти, както са представяни в целия свят.

 

С най-голямо уважение бихме искали да се срещнем с Вас и да обсъдим това допълнително.

 

Благодарим Ви за отделеното време и внимание,

 

С най-добри пожелания,

ATC - The Audiovisual Training Coalition - Avenue de la Rasude 2, CH - 1006 Lausanne, Switzerland – contact : Pierre Agthe - info@at+coalition.org.

CICAE – Confédération internationale des cinémas d’art et d’essai – 12 rue Vauvenargues – 75018 Paris – France – contact: Sylvie da Rocha - cicae@art-et-essai.org

CEPI – European Coordination of Independent TV Producers – Avenue Livingstone 26 – 1000 Bruxelles – Belgium – contact: Elena Lai – cepi@europe-analytica.com

EAVE – European Audiovisual Entrepreneurs – 238c rue de Luxembourg – L-8077 Bertrange – Luxemburg – contact : Kristina Trapp – tina@eave.org

EFA – European Film Academy – Kurfürstendamm 225 – 10719 Berlin – Germany – Yves Marmion, chairman – contact: Marion Döring – mdoering@europeanfilmacademy.org

EUROCINEMA – 19 rue des Chartreux, bte 12 – 1000 Bruxelles – Belgium – contact: Yvon Thiec – eurocinema@eurocinema.eu

Europa Cinema – 54 rue Beaubourg – 75003 Paris – France – contact : Claude-Eric Poiroux – cepoiroux@europa-cinemas.org

Europa Distribution - c/o Films du Losange - 22 avenue Pierre 1er de Serbie - 75116 Paris - France - contact : Adeline Monzier – adeline.monzier@europa-distribution.org

EPC – European Producers Club – 42 rue du Faubourg du Temple – 75011 Paris – France – contact : Alexandra Lebret – alexandra.leclub@wanadoo.fr

FIAD – Fédération Internationale des Associations de Distributeurs de Films - 74 avenue Kléber - 75116 Paris – France - contact : Antoine Virenque – virenque@fndf.org

FIAPF – Fédération Internationale des Associations de Producteurs de Films, 9 rue de l’Echelle – 75001 Paris – France – contact : Börje Hansson – b.ginisty@fiapf.org

UNIC – Union Internationale des Cinémas – 15 rue de Berri – 75008 Paris – France – contact : Hortense de la Briffe – hla@unicine.fr