Асоциация на телевизионните продуценти участва в проект на Фондация „ЖАР“ (25/06/2013 08:00)

Компания:
Име:

 АСОЦИАЦИЯ НА ТЕЛЕВИЗИОННИТЕ ПРОДУЦЕНТИ стана част от от националната младежка среща “Чрез култура и предприемачество” 25-26.06.2013г, организирана от Фондация  « ЖАР» в проекта «МЛАДИТЕ ХОРА - СЪЗДАТЕЛИ НА ПОЛИТИКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩНОСТТА ЧРЕЗ КУЛТУРА И ТВОРЧЕСТВО». Проектът продължава 12 месеца и включва общо 180 младежи (16-29г.) от  общините  Силистра, Шумен, Перник и град София. Основна цел на инициативата е да се допринесе към подобряването на средата – както по отношение на политики, така и на практически условия - за повишаване на знанията и ключовите умения за заетост в сферата на културните и творчески индустрии (КТИ) на българските младежи. Споделянето на идеи и опит е ключово за развитието на тези млади хора, които сега формират своите предпочитания за професионална реализация, и съзират различни възможности, от които да се възползват.

Като представител на професионалната организация на телевизионните продуценти, Изпълнителният директор на А.Т.П  д-р Мая Василева представи пред младежите основни постижения, начин на работа и професионални изисквания за хората, които имат намерение да се реализират в сферата на филмовото и телевизионно продуцентство.

Над 60 млади хора – участници в срещата „Чрез културата и предприемачество”, организирана от фондация ЖАР и Асоциация за развитие на София, споделят  в обратна връзка, че получените послания и съвети са ги вдъхновили тепърва да изграждат своя живот в България.