Топла връзка между бизнеса и образованието в практическата насоченост на учебната дейност (21/11/2012 08:00)

Компания:
Име:

 

 

Асоциация на телевизионните продуценти работи в тясно сътрудничество с трите най-големи университета в София - СУ, НБУ и УНСС чрез споразумения за подпомагане на учебната дейност, осигуряване на стажантски програми по проектите на телевиозионните продуценти и повишаване на компетентността в областта на частното телевизионното предприемачество.

Целите на това сътрудничество се изразяват в синхронизиране на академичното образование по телевизионно продуцентство с изискванията и  практическите нужди на бизнес средата, изграждане на реална представа на обучаващите се за бъдещето на очакваната работна среда, осъществяването на адекватно профилиране на ранен етап от професионалното развитие, както и възможности за контакт с конкретни работодатели, членове на Асоциацията.

Като част от инициативите на това сътрудничество Асоциация на телевизионните продуценти/А.Т.П/ и Факултет по журналистика и масова комуникация/ФЖМК/ на СУ „Св. Климент Охридски” организира посещение на Киноцентър „Ню Бояна Филм Студиос” за студентите от трети курс, специалност „Журналистика”, профил „Телевизия” и представители от магистърска програма „Продуцентство в електронните медии”. Под ръководството на доц. Лилия Райчева - преподавател по дисциплината „Екранна изразна система - телевизионен процес", д-р Мая Василева - изпълнителен директор на А.Т.П и г-н Шимон Сабах - зам. изпълнителен директор на киноцентъра и наш любезен домакин, се осъществи обиколка на основните декорни терени - американска, арабска улици, римско село, които създават кинематографичната действителност на някои от най- добрите блокбъстери, снимани на българска територия.

С голям интерес и научна любознателност бяха разгледани експонатите от реквизита на центъра, костюмите от различни епохи и се разясни технологията на създаване на автентични дизайнерски костюми.

Инициативата се осъществи благодарение на отличните работни контакти на г-н Маги Халваджиян - продуцент на сериала „Седем часа разлика”.

Благодарим за оказаното съдействие!